Vill ni gå på teater?

Lindsténs har ingått ett sponsorskap med Östgötateatern. Vi gör denna satsning för vi tycker det är viktigt med en regional teater och vi tycker det är viktigt med kultur.

I detta sponsorskap ingår att våra hyresgäster har möjlighet att köpa biljetter för halva priset på andra balkong (80 kr i stället för 160 kr). Läs mer i informationsbladet som ni fick i samband med hyresavierna. Där finns även en talong att använda vid köp av biljetter. Vill ni veta mer om de olika föreställningarna? Gå in på Östgöta teaterns hemsida www.ostgotateatern.se .