MILJÖSMART BOENDE I VACKRA VALLA
MED LUMMIG PARKMILJÖ INPÅ KNUTEN

Lindsténs har sedan tidigare blivit utsett till ”Årets Miljöföretag i Linköping” av Linköpings Miljönätverk i samarbete med Navitas Studentförening. Nu fortsätter vi att verka i samma anda då vi även i byggprojektet Valla Berså satsar stort på miljön. Vår vision med Valla Berså är att i god byggmästartradition och med stort ansvar bidra till att skapa ett hållbart boende med stark personlighet för människor som är medvetna om hållbarhet och miljö. Valla Berså kommer att erbjuda 69 lägenheter om 1–3 r o k. Två till tre butikslokaler planeras i gatuplan. Huset är utformat som en cirkelformad byggnad av massivträ, från stomme till fasad, med en inbjudande inre gård som vetter mot Johannesborgsparken. Det kommer att bli Linköpings första flerbostadshus byggt i massivträ. Som namnet antyder ska huset bilda en berså med Malmslättsvägen i ryggen och därigenom ge en lugn och bullerfri park där större delen av parken blir kvar till allmän rekreation.

Valla Berså vänder sig särskilt till hyresgäster som tänker lite extra på sin miljöpåverkan. Projektet rymmer flera miljösmarta lösningar såsom geoenergi, frikyla sommartid, solceller på taket samt egen bilpool och elcykelpool. Det blir ett sunt och energisnålt hus som lever upp till Nära Noll Energihus, Sunda Hus och Miljöbyggnad.

Om Valla
Valla är en väl etablerad och omtyckt stadsdel. Här finns bra utbyggd service såsom närbutiker, skolor, vårdcentral, bibliotek m m. Det är nära till city, med cykel tar det högst fem minuter längs fina cykelvägar. Institutioner såsom Linköpings universitet och Universitetssjukhuset ligger också på cykelavstånd.