Miljösmart boende
TRIVS I ETT RUNT TRÄHUS MED SOLCELLER, EGEN BILPOOL, ELCYKLAR OCH ETT GRÖNARE SAMVETE

Miljötänkande i fokus
Även i byggprojektet Valla Berså satsar Lindsténs stort på miljön. Ett mål är att byggnaden skall klara ett energikrav på under 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år när det är i drift. Det blir ett sunt och energisnålt hus som lever upp till Nära Noll Energihus, Miljöbyggnad och Sunda Hus.

Byggs i förnyelsebart massivträ
Huset byggs i massivträ som är en förnyelsebar resurs och binder koldioxid och därigenom bidrar aktivt till att hejda den globala uppvärmningen. Byggnaden beräknas binda ca 2000 ton koldioxid. Energianvändningen för tillverkning av träprodukter är låg och koldioxidutsläppen från tillverkning och montage av trähus är mycket låga jämfört med t ex motsvarande byggnation i betong.

Solceller tillvaratar energi
Valla Berså kommer att ha solceller på taket. Den energi dessa tillvaratar kommer att förse huset med el beräknat till ca 60 000 kWh per år.

Geoenergi
Tio långa och smala borrhål om totalt 2300 m kommer att bidra till byggnadens uppvärmning tgenom värme direkt ur berggrunden, sk geoenergi. Sommartid kommer systemet ge motsatt verkan när tilluften till lägenheterna kyls genom frikyla från berggrunden.

Bilpool ingår i hyran
Vi kommer att erbjuda våra hyresgäster tillgång till bilar genom SunFleet. Medlemsavgiften i SunFleet ingår i hyran. Det ger våra boende möjlighet att välja bort privat bilägande samtidigt som man ändå har bekväm tillgång till bil.

Elcykelpool
Vi tycker att cykel är ett utmärkt transportmedel och kommer att tillhandahålla elcyklar i en pool. Det erbjuds gott om parkeringsmöjligheter för cyklar både utomhus och inomhus i garage under huset. Vi planerar för ett särskilt rum där man kan vårda och underhålla sin cykel. Om intresse finns bland våra hyresgäster kan vi ordna en cykelpool av lådcyklar som de boende kan låna vid storinköp m m.

Källsortering
Det kommer förstås finnas rum för långtgående källsortering. Där erbjuds möjlighet att sortera sitt avfall så att sopmängden till deponi minskar. Gröna påsen kommer också användas i sophanteringen.

Rökfritt för allas bästa
Valla Berså kommer att vara ett rökfritt hus. Det gäller i lägenheten, på gården, i trapphuset och i gemensamma utrymmen. Detta för att öka trivseln och förbättra miljön på alla plan.