Vill ni gå på teater?

Lindsténs har ingått ett sponsorskap med Östgötateatern. Vi gör denna satsning för vi tycker det är viktigt med en regional teater och vi tycker det är viktigt med kultur.

I detta sponsorskap ingår att våra hyresgäster har möjlighet att köpa biljetter för halva priset på andra balkong (80 kr i stället för 160 kr). Läs mer i informationsbladet som ni fick i samband med hyresavierna. Där finns även en talong att använda vid köp av biljetter. Vill ni veta mer om de olika föreställningarna? Gå in på Östgöta teaterns hemsida www.ostgotateatern.se .

Ny hemsida

Nu lanserar vi en ny hemsida! Här finns information om oss och våra fastigheter samt hur du kan komma i kontakt med oss. Här finns även bra tips och instruktioner till dig som är hyresgäst hos oss.

Välkommen till vår hemsida!

Dalmasen 1

Dalmasen 1

 

70-tals-huset med adress Storgatan 46/Klostergatan 32

Byggnaden är byggd 1973 och är tidstypisk i färg och form. AB Östgöta-Byggen var byggherre och huset ritades av arkitekt Gustaf Kaunitz. Kaunitz är mest känd i Linköping för att ha ritat och formgett Gyllenhuset och torget utanför med dess olika nivåer, mönster och skulpturer. Byggnaden på Storgatan/Klostergatan är ett rent affärshus med butiker i gatuplan och tre våningar kontor med entré Storgatan 46. Det finns en stor omtanke i husets formgivning trots dess lite hårda och strikta 70-tals-arkitektur. Under 2011 har byggnaden genomgått en större renovering. Mediaförsörjningen (värme, kyla, vatten, fiber mm) har effektiviserats och moderniserats. Fasadrenovering, byte av fönster och butikspartier har även utförts. Allt har genomförts med omsorg att behålla 70-tals-utseendet samt med syftet att spara energi.

 

Dalmasen 1 med dess två byggnader från 1920-talet respektive 1970-talet utgör ett helt kvarter i Linköping City. Det är en mycket viktig byggnad för cityhandeln med attraktiva butiker mot Stora Torget och Tanneforsgatan.

  Adress: Klostergatan 32,
Storgatan 46

Lägenheter:

Lokaler: 9

Fastighetsförvärv Dalmasen

15 januari 2010 förvärvar vi fastigheten Dalmasen 2 i Linköping genom bolagsförvärv av Klövern Ester AB. Uthyrningsbar yta är 1 293 m2 fördelat på 4 butiker och 5 kontor. I fastigheten finns bl a SE Optik, Resia, Mercuri Urval. Nu äger vi hela kvarteret Dalmasen!

Miljö

miljo

 

Miljö- och energipolicy 2015-2020

Lindstén Fastigheter AB har antagit följande policy för vår verksamhet:

 • Främja hushållandet av energi och resurser vid byggande och renovering och underhåll.
 • Minska energiförbrukningen i vår fastighetsförvaltning utan att minska på komfort och trevnad hos våra hyresgäster.
 • Det räcker inte med att enbart uppfylla krav enligt lagar och förordningar inom miljöområdet utan vi ska alltid försöka överträffa dessa.
 • Företaget gärna ska engagera sig i långsiktiga miljöbefrämjande projekt.
 • Alltid försöka välja material, produkter och tekniska lösningar som är miljövänliga i hela processen från tillverkning till användning.
 • Företaget ska arbeta för en minskning av avfallsprodukter samt verka för ökad återanvändning och återvinning.
 • Varor och tjänster ska upphandlas med miljöhänsyn.
 • Miljöanpassning av skötseln av den inre och yttre miljön i våra fastigheter.
 • Minska transporter både själva och för de tjänster vi köper.
 • Använda miljöfordon och biodrivmedel.
 • Nyttja och samverka med miljökunniga och miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer.
 • Engagera vår personal samt våra hyresgäster såväl bostads- som lokalhyresgäster i miljöfrågor.

Energimål 2015-2020

I början av 2015 uppdaterade vi vår energikartläggning av fastigheterna för 2015 och framåt, för att identifiera möjliga energibesparingsåtgärder och detaljerade projekt.

Lindstén Fastigheter AB:s specifika energimål är att inom fem år från 2015-01-01 skall:

 • Elförbrukningen minska med minst 10 procent (kWh/m2, A-temp/år).
 • Värmeförbrukningen minska med minst 10 procent (kWh/m2, A-temp/år).
 • Vattenförbrukningen minska med 10 procent.

miljö

Bostäder i TallbodaBostäder på T1Radhus i DuvkullenDuvkullen