Lägenheter 50-taletBiografen China / FilmstadenDalmasen 1

Dalmasen 1

 

Fastigheten Dalmasen 1 består av två byggnader med helt olika ursprung.

 

”Affärspalatset” med adress Klostergatan 34/Tanneforsgatan 11/Stora Torget 10

Det sk ”Affärspalatset” uppfördes 1925 – 26 efter ritningar av August Stoltz, Malmö, i klassicerande stil. Stoltz var en flitigt anlitad bankarkitekt och den blivande bankbyggnaden fick ett tungt representativt formspråk som skulle ge betraktaren en känsla av pålitlighet. Byggherre var AB Linköpings Affärspalats, vars starke man var John O Nilson, affärsman och entreprenör. Affärspalatset inrymde förutom ett tiotal butiker lokaler en bank, Sydsvenska banken, sedermera Skånska Banken. (källa: Urban Windahl ”Se din egen stad”)

Skånska Banken och senare Handelsbanken har lämnat sina lokaler och idag består huset av butiker i gatuplan samt 22 charmiga bostadslägenheter.

 

Dalmasen 1 med dess två byggnader från 20-talet respektive 70-talet utgör ett helt kvarter i Linköping City. Det är en mycket viktig byggnad för cityhandeln med attraktiva butiker mot Stora Torget och Tanneforsgatan.

  Adress:Stora Torget 10

Tanneforsgatan 11

Klostergatan 34

Storgatan 48

Lägenheter: 22

Lokaler: 6

Batterier

Lägg aldrig batterier i soporna

Tungmetallerna i batterier är ett hot mot miljön. Lägg alltid småbatterier i ett batteriholk eller rör eller lämna dessa hos butiker som säljer batterier.

Bilbatterier lämnar du på en miljöstation eller bensinmack.

Kom ihåg att elprylar och leksaker mm som innehåller inbyggda batterier inte ska lämnas i batteriholkar eller batterirör utan direkt till kommunens insamling av elavfall.

Metall och glas

Skona naturen från skadligt skrot 

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras, dessutom krävs det mindre energi än att bearbeta ny malm. Gör en insats för naturen och lägg konservburkar, kapsyler och tuber i återvinningskärlen.

Återvunnet glas används för tillverkning av nya flaskor och tillverkning av byggnadsisolering. Lägg ursköljda flaskor i glasbehållarna. För lampor och lysrör finns särskilda behållare.

Plast

Plast går utmärkt att återvinna

Återvunnen plast används i stället för olja. Hushåll med jordens resurser och lägg uttjänta plastförpackningar som burkar, dunkar och flaskor i behållare avsedd för plast. Kom ihåg att ta av korkar och kapsyler.

Mjukplast såsom plastpåsar och plastfolie ska kastas bland soporna.

Papper och kartong

Returpapper blir till ny pappersråvara

Kontorsskräpet och annat pappersskräp blir till ny pappersråvara om det hamnar i ett uppsamlingskärl. Vi kan hjälpa er att beställa ett uppsamlingskärl till kontoret som kan hämtas och tömmas.

Släng kartonger i ett uppsamlingskärl för pappersförpackningar. Förbrukade mjölkpaket, papperskassar och wellpapp blir nya förpackningar.

Källsortering

Skona miljön och var miljösmart genom att källsortera.

Källsorteringsrum finns i en del av våra fastigheter. Använd dessa och lämna alla burkar, flaskor, behållare mm tomma, rena, och torra. Du bidrar till en bättre miljö genom att sortera ditt avfall eftersom detta avfall går till återvinning. I de fastigheter som saknar källsorteringsrum kan du ändå sortera avfallet och lämna detta på närmaste återvinningsstation. Gå in på www.ftiab.se/hushall/lamnahar för att se var återvinningsstationerna finns.

Gröna Påsen

Använd Gröna Påsen! Med Gröna Påsens hjälp blir dina matrester biogas och biogödsel. Det enda du behöver göra är att sortera dina matrester i den Gröna Påsen, knyta ihop den med dubbelknut och slänga den i den vanliga soptunnan/sopnedkastet. Närmare hälften av det som du slänger i soporna är matavfall så genom att sortera matresterna i Gröna Påsen kan man ta vara på både energin och näringen i maten. Behöver du påfyllning av Gröna Påsar så finns de i våra soprum/källsorteringsrum i respektive fastighet. Om du vill veta mer eller om du är osäker på hur du ska använda Gröna Påsen gå gärna in på Tekniska verkens hemsida www.tekniskaverken.se/avfall-atervinning/ eller fråga oss. Vi ser Gröna Påsen och källsortering av hushållsavfall som en del av vårt viktiga miljöarbete.

Det lilla som sedan blir kvar efter du har källsorterat ordentligt slänger du i sopnedkasten eller soptunnan i en väl hopknuten plastkasse, allt för att underlätta för fastighetsskötarna och renhållningsarbetarna.

Returpapper blir till ny pappersråvara

Kontorsskräpet och annat pappersskräp blir till ny pappersråvara om det hamnar i ett uppsamlingskärl. Vi kan hjälpa er att beställa ett uppsamlingskärl till kontoret som kan hämtas och tömmas.

Släng kartonger i ett uppsamlingskärl för pappersförpackningar. Förbrukade mjölkpaket, papperskassar och wellpapp blir nya förpackningar.

Släng tidningar och reklamblad i uppsamlingskärl för tidningar. Ej kuvert utan dessa slängs ihop med hushållssoporna.

Plast går utmärkt att återvinna

Återvunnen plast används i stället för olja. Hushåll med jordens resurser och lägg uttjänta plastförpackningar som burkar, dunkar och flaskor i behållare avsedd för plast. Även mjukplast såsom plastpåsar och plastfolie kan sorteras och läggas i dessa kärl.

Skona naturen från skadligt skrot

Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras, dessutom krävs det mindre energi än att bearbeta ny malm. Gör en insats för naturen och lägg konservburkar, kapsyler och tuber i återvinningskärlen.

Återvunnet glas används för tillverkning av nya flaskor och tillverkning av byggnadsisolering. Lägg ursköljda flaskor i glasbehållarna. För lampor och lysrör finns särskilda behållare.

Lägg aldrig batterier i soporna

Tungmetallerna i batterier är ett hot mot miljön. Lägg alltid småbatterier i ett batteriholk eller rör eller lämna dessa hos butiker som säljer batterier.

Bilbatterier lämnar du på en miljöstation eller bensinmack.

Kom ihåg att elprylar och leksaker mm som innehåller inbyggda batterier inte ska lämnas i batteriholkar eller batterirör utan direkt till kommunens insamling av elavfall.

Hissar

Hissar och service

Om det finns hiss i Din trappuppgång så sköter Nordisk Hiss AB, tel 013-10 26 30
vår hisservice,. De tar emot felanmälan och har jour-service.

Se till att acceptera de regler för max antal personer och vikt som gäller för respektive hiss. Du kan bli ersättningsskyldig för fel som uppkommer vid överträdelser av dessa gränser.