DETALJPLANEN ÄR KLAR

Tisdagen den 12 januari 2016 vann detaljplanen för del av Valla 1:1, Videgatan, laga kraft. Vårt nybyggnadsprojekt, Berså, sätter nu full fart. Vi hoppas på en byggstart i mars 2016 och inflyttning hösten 2017. Det kommer att blir ett tillskott på drygt 60 hyreslägenheter i ett bra läge i staden. Huset ska byggas i massivt trä och ha en hög miljöprofil. Se vidare under rubriken ”Nybyggnation”