Fastighetsförvärv Dalmasen

15 januari 2010 förvärvar vi fastigheten Dalmasen 2 i Linköping genom bolagsförvärv av Klövern Ester AB. Uthyrningsbar yta är 1 293 m2 fördelat på 4 butiker och 5 kontor. I fastigheten finns bl a SE Optik, Resia, Mercuri Urval. Nu äger vi hela kvarteret Dalmasen!