Hissar och service

Om det finns hiss i Din trappuppgång så sköter Nordisk Hiss AB, tel 013-10 26 30
vår hisservice,. De tar emot felanmälan och har jour-service.

Se till att acceptera de regler för max antal personer och vikt som gäller för respektive hiss. Du kan bli ersättningsskyldig för fel som uppkommer vid överträdelser av dessa gränser.