Om du ska flytta eller vill hyra ut i andra hand

 

Vid avflyttning

 

Uppsägning

Du har tre månaders uppsägningstid. Se till att planera din avflyttning. En ny hyresgäst har oftast också uppsägningstid på sin lägenhet och därmed behövs oftast tre månader för att få en ny hyresgäst.

Städning (PDF)

Städning

Lägenheten skall vara fullständigt städad och rengjord från golv till tak. Städinstruktioner finns under rubriken ”Skötsel och trivsel”. Dessutom skall följande utföras

  • Putsning av alla fönster, alla sidor
  • Rengöring av balkong
  • Rengöring av alla skåp och lådor
  • Avfrostning och rengöring av kylskåp och frysskåp
  • Tömning och rengöring av vindsförråd och källarförråd
  • Rengöring av ev garageplats
  • Glöm inte att ta med dig allt från lägenheten, förråd mm. Glöm inte cyklar, barnvagnar mm

Besiktning

Innan avflyttning skall lägenheten besiktigas av oss. Glöm inte att beställ tid för detta. Vid besiktningstillfället skall lägenheten vara tom och städad.

Övrigt

Anmäl avflyttning till Tekniska Verken avseende hushållsel. Anmäler du inte detta kommer du att fortsätta att få räkningar för elförbrukningen.
Lämna in alla nycklar till oss. Borttappade nycklar ersätts av hyresgästen.

Utför allt såsom Du skulle vilja att det såg ut om Du skulle flytta in.


Att hyra ut i andra hand

Enligt hyreslagen har hyresgästen rätt att hyra ut i andra hand i vissa specifika situationer. Vi vill att Du kontaktar oss innan Du skriver avtal med någon. Vi måste alltid godkänna en andrahandsförhyrning för att den skall gälla.

Även om Du hyr ut i andra hand är Du ansvarig gentemot oss vad gäller hyresbetalning, ordning, skötsel mm för lägenheten.