Skötsel och trivsel

VIKTIGAST

 • Var rädd om din lägenhet! Vårda och sköt om utrustning och material
 • Se till att städa på rätt sätt
 • För att alla ska trivas tillsammans i en fastighet är det viktigt att man inte störs av omkringboende eller stör själv. Visa hänsyn.
 • Fråga gärna om du känner dig osäker och anmäl fel

Du kan läsa på vår hemsida vad som gäller för skötsel och städning av din lägenhet samt vilka trivselregler som gäller. Eller så kan du ladda ner våra informationer nedan i pdf-format.

Hur sköter du om din lägenhet?  Skötsel (PDF)

 Bra och nyttiga städtips! Städning (PDF)

Vad gäller för regler i ett hyreshus för hyresgäster?  Trivsel (PDF)

SKÖTSEL

Elektricitet

 • För din egen säkerhet får du aldrig göra ingrepp i lägenhetens fasta elinstallationer. Vid fel kontaktar du oss.
 • Ska du installera disk- eller tvättmaskin, kontakta först oss för godkännande.
 • I badrum och andra våtutrymmen får bara dubbelisolerade och jordade apparater användas.
 • Varje lägenhet har en egen elcentral med proppar eller automatsäkringar. Där finns även lägenhetens huvudströmbrytare. Se till att alltid ha extra proppar hemma. Vid elfel ska du först kontrollera om propparna är hela.
 • Är du osäker ska du kontakta oss.

TV och radio

 • Information om hur du installerar din TV finner du i bruksanvisningen.
 • Information om kabel eller centralantenn, se rubrik Kabel-TV eller se information i din portuppgång.
 • Vill du montera separat TV-, radio- eller parabolantenn, kontakta först oss.

Ventilation

 • För ditt eget välbefinnande får ventilationens förinställning inte ändras eller stängas av.
 • Se till att frisk luft alltid kommer in i lägenheten genom de tillluftsventiler som sitter i fönster överkant
 • Vid matlagning skall inte fönstret i köket öppnas utna öppna i stället fönster i ett angränsande rum

Golv

 • Sätt möbeltassar under stolsben, bord och övriga möbler så skonar du golven.
 • Tänk på att golv av marmor och klinker är ömtåliga för stötar och slag.

Tak

Har du för avsikt att installera en takarmatur där stickproppsanslutningen inte passar eller där armaturen måste skruvas fast i taket ska du kontakta oss för råd.

Väggar

 • Innan du hänger upp speglar, tavlor mm är det bra om du undersöker vilket material dina väggar är gjorda av. Fråga gärna oss.
 • I väggar av trä, spånskivor eller träfiberskivor gör du ett litet hål med en borr eller en syl så att skruven lättare får fäste.
 • I väggar av tegel, gips, betong eller lättbetong måste du borra ett hål och därefter sätta in en plugg.
 • Kakel och väggmatta får du inte göra hål i.
 • Du får inte ändra befintlig planlösning i lägenheten.
 • Om Du monterar spegelvägg måste denna vägg omtapetseras vid avflytt.

Målning och tapetsering

 • Om Du själv skulle vilja måla eller tapetsera måste Du först kontakta oss för godkännande.
 • Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört annars finns det risk att du vid avflyttning får bekosta eventuella misstag, till exempel en omtapetsering.
 • Välj inte extrema färger på väggar och tapeter.

Ohyra

 • Enligt hyreslagen är du skyldig att omedelbart anmäla till hyresvärden om du upptäcker ohyra i din lägenhet. En tidig upptäckt underlättar saneringen.

STÄDNING

Rengöring av golv

 • Parkettgolv och andra trägolv rengör du med en hårt urvriden trasa och ett milt rengöringsmedel. Torka därefter golvet torrt. Plastgolv rengörs på samma sätt.
 • Linoleumgolv är inte tätt som ett plastgolv utan är känsligt för vatten. Rengör golvet med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Torka därefter golvet torrt.
 • Heltäckningsmattor ska dammsugas.
 • Klinkergolv/marmorgolv rengör du med särskild klinkerolja två till tre gånger per år. Regelbunden rengöring utförs med såplösning.

Rengöring av väggar

 • Målade väggar samt vinyl/plasttapeter rengörs med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel.
 • Papperstapeter får inte rengöras med fuktig trasa utan endast dammtorkas.
 • Väggplastmatta och kakel rengörs på samma sätt som målade väggar.

Rengöring av tak

 • Tak är svårare att rengöra än väggar och golv. Tak blir lätt flammiga. Du bör därför rådgöra med oss du rengör taket.

Rengöring av badrum och WC

 • Tvättstället, badkaret och duschutrymmet rengörs med svamp eller trasa och ett milt rengöringsmedel. Använd inte stålull eller rengöringssvamp som repar.
 • Rensa och rengör golvbrunnen regelbundet så slipper du dålig lukt och onödiga stopp.
 • Toalettstolen håller du ren invändigt med toalettborste och rengöringsmedel. Utsidan, sits och lock tvättar du med trasa och ett milt rengöringsmedel. Spola inte ner föremål som kan orsaka stopp.

Rengöring av kök

 • Spisen rengör du med hjälp av en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Dra regelbundet fram spisen och gör rent bakom den.
 • För rengöring av ugnen använd särskilt ugnsrengöringsmedel. Ett annat knep är att använda såpa (hög koncentration) som du gnider in ugnen med. Sätt på ugnen på 100 grader och slå av när den kommit upp i temperatur. Låt kallna och torka sedan ur med ljummet vatten. Använd inte stålull eller liknande, ytan kan repas.
 • Spiskåpa och ventil rengörs med ett milt rengöringsmedel.
 • Köksfläkten rengörs enligt särskild instruktion. Saknar du instruktion, kontakta oss för råd.
 • Kylskåpet rengör du med ett milt rengöringsmedel och en fuktig trasa. Vissa kylskåp frostas av automatiskt och andra frostas av manuellt.
 • Frysskåpet frostas av manuellt, se vidare i instruktionsboken. Hacka eller skär aldrig med kniv eller andra vassa föremål för att få bort is på kyl- eller fryselement. Frysskåpet rengörs på samma sätt som kylskåpet.
 • Diskbänk och bänkskivor rengör du med svamp, trasa och rengöringsmedel. För att skärbrädor och bänkskivor i trä inte inte ska torka och spricka kan du olja in dem med matolja. Fläckar avlägsnas med ättiksprit eller annat medel som inte skadar diskbänk eller bänkskivor. Använd inte stålull eller rengöringssvamp som repar.

TRIVSELREGLER

För att alla ska trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser idag strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten. Så här står det i hyreslagen § 25: ”När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar…..Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten ….”
Det finns alltså regler som man bör tänka på:

 • Visa hänsyn till dina grannar när du spelar piano, lyssnar på musik eller ser på TV – se till att dra ner volymen
 • Se till att grannarna inte störs av oväsen i trappan på grund av dina besökare
 • Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs
 • Undvik att spola stora mängder vatten sent på kvällen, då det kan störa dina grannar. En enkel tumregel är att ingenting ska höras in till grannarna. Detta gäller dygnet om men är extra angeläget från kl 22 på kvällen till kl 8 på morgonen eftersom man skal kunna sova ostört
 • All har vi någon gång något att fira och det är klart att man ska kunna ha en fest. Ett bra sätt är att informera grannarna i förväg, vilket inte betyder att man kan störa helt obegränsat.

Om du blir störd

Tala själv vänligt med dina grannar om störningar uppstår. Det gäller både när du stört någon eller om du har blivit störd. Kontakta oss vid allvarliga störningar – gärna nästa dag. Det är viktigt att vi snabbt får reda på vad som hänt

Övriga trivselregler

 • Mata inte fåglar från balkong och fönsterbleck. Fåglarna tappar mat som lockar till sig råttor och insekter.
 • Skaka inte mattor eller dylikt från balkong eller fönster. Damm och smuts kan blåsa in till dina grannar eller falla ner över förbipasserande. Finns det piskställning använd den istället.
 • Balkonglådor och vädringsräcken kan lossna och falla ner på förbipasserande. De ska sättas upp på insidan av balkongen.
 • För att inte trängsel ska uppstå framför portuppgång eller i trapphuset ska cyklar, barnvagnar, pulkor och skidor placeras på avsedd plats.
 • Av hygieniska skäl ska katter och hundar hållas kopplade och borta från sandlådor och gräsmattor.
 • Ta alltid upp efter hunden. Det är inte tillåtet att rasta hunden på våra innergårdar.