Utelåst?

Det är viktigt att du har en god ordning på dina nycklar och taggar som du kvitterar ut.

Skulle du låsa dig ute kan du under kontorstid, kl 9-16, kontakta oss på kontoret tel 013-31 41 11. Vi försöker hjälpa dig men du får räkna med väntetid eftersom någon måste ha möjlighet att följa med och öppna. Du måste vara beredd att legitimera dig.

Vid annan tid kontaktar du:

Securitas på 010 470 52 22

Du står själv för kostnaden.