miljo

 

Miljö- och energipolicy 2015-2020

Lindstén Fastigheter AB har antagit följande policy för vår verksamhet:

 • Främja hushållandet av energi och resurser vid byggande och renovering och underhåll.
 • Minska energiförbrukningen i vår fastighetsförvaltning utan att minska på komfort och trevnad hos våra hyresgäster.
 • Det räcker inte med att enbart uppfylla krav enligt lagar och förordningar inom miljöområdet utan vi ska alltid försöka överträffa dessa.
 • Företaget gärna ska engagera sig i långsiktiga miljöbefrämjande projekt.
 • Alltid försöka välja material, produkter och tekniska lösningar som är miljövänliga i hela processen från tillverkning till användning.
 • Företaget ska arbeta för en minskning av avfallsprodukter samt verka för ökad återanvändning och återvinning.
 • Varor och tjänster ska upphandlas med miljöhänsyn.
 • Miljöanpassning av skötseln av den inre och yttre miljön i våra fastigheter.
 • Minska transporter både själva och för de tjänster vi köper.
 • Använda miljöfordon och biodrivmedel.
 • Nyttja och samverka med miljökunniga och miljömedvetna konsulter, entreprenörer och leverantörer.
 • Engagera vår personal samt våra hyresgäster såväl bostads- som lokalhyresgäster i miljöfrågor.

Energimål 2015-2020

I början av 2015 uppdaterade vi vår energikartläggning av fastigheterna för 2015 och framåt, för att identifiera möjliga energibesparingsåtgärder och detaljerade projekt.

Lindstén Fastigheter AB:s specifika energimål är att inom fem år från 2015-01-01 skall:

 • Elförbrukningen minska med minst 10 procent (kWh/m2, A-temp/år).
 • Värmeförbrukningen minska med minst 10 procent (kWh/m2, A-temp/år).
 • Vattenförbrukningen minska med 10 procent.

miljö