j1
j2
j3

 

Vårt nybyggnadsprojekt:

VALLA BERSÅ

I juni 2014 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i Linköpings kommun att utse Lindstén Fastigheter AB som vinnare i en marktilldelningstävling av mark för bostadsbebyggelse i Valla i korsningen Malmslättsvägen-Videgatan. Vårt vinnande förslag var BERSÅ och består av en cirkelformad byggnad i trä med en inbjudande inre gård som vetter mot parken. Som namnet antyder är vårt förslag att huset ska bilda en BERSÅ med Malmslättsvägen i ryggen och därigenom få en lugn samt bullerfri park. Större delen av parken, Johannesborgsparken, blir kvar som allmän park.

Huvudentrén till huset kommer ske från korsningen Malmslättsvägen-Videgatan med en portal in till gården och vidare ner mot parken. Denna kommer att vara öppen och kan bli en smitväg för flanörer. Huset kommer innehålla bostäder med hyresrätt samt i bottenvåningen lokaler som kan utgöras av café, kontor, butik eller annat. Under mark kommer ett bilgarage att finnas.

Detaljplanen för projektet vann laga draft 2016-01-12. Byggstart är planerad till våren 2016 och inflyttning hösten 2017. Totalt innehåller byggnaden 69 lägenheter fördelat på 26 st 1 rok, 26 st 2 rok och 18 st 3 rok. Det är möjligt att redan nu anmäla sitt intresse för lägenheter genom att göra en anmälan under fliken ”Söker du bostad?” på vår hemsida. Ange VALLA BERSÅ under Övriga önskemål.

Mer information kommer inom kort.

Johannesbergsparken150318_rensa2