Vill ni gå på teater?

Lindsténs har ingått ett sponsorskap med Östgötateatern. Vi gör denna satsning för vi tycker det är viktigt med en regional teater och vi tycker det är viktigt med kultur.

I detta sponsorskap ingår att våra hyresgäster har möjlighet att köpa biljetter för halva priset på andra balkong (80 kr i stället för 160 kr). Läs mer i informationsbladet som ni fick i samband med hyresavierna. Där finns även en talong att använda vid köp av biljetter. Vill ni veta mer om de olika föreställningarna? Gå in på Östgöta teaterns hemsida www.ostgotateatern.se .

Ny hemsida

Nu lanserar vi en ny hemsida! Här finns information om oss och våra fastigheter samt hur du kan komma i kontakt med oss. Här finns även bra tips och instruktioner till dig som är hyresgäst hos oss.

Välkommen till vår hemsida!

Fastighetsförvärv Dalmasen

15 januari 2010 förvärvar vi fastigheten Dalmasen 2 i Linköping genom bolagsförvärv av Klövern Ester AB. Uthyrningsbar yta är 1 293 m2 fördelat på 4 butiker och 5 kontor. I fastigheten finns bl a SE Optik, Resia, Mercuri Urval. Nu äger vi hela kvarteret Dalmasen!