Dalmasen 1

 

Fastigheten Dalmasen 1 består av två byggnader med helt olika ursprung.

 

”Affärspalatset” med adress Klostergatan 34/Tanneforsgatan 11/Stora Torget 10

Det sk ”Affärspalatset” uppfördes 1925 – 26 efter ritningar av August Stoltz, Malmö, i klassicerande stil. Stoltz var en flitigt anlitad bankarkitekt och den blivande bankbyggnaden fick ett tungt representativt formspråk som skulle ge betraktaren en känsla av pålitlighet. Byggherre var AB Linköpings Affärspalats, vars starke man var John O Nilson, affärsman och entreprenör. Affärspalatset inrymde förutom ett tiotal butiker lokaler en bank, Sydsvenska banken, sedermera Skånska Banken. (källa: Urban Windahl ”Se din egen stad”)

Skånska Banken och senare Handelsbanken har lämnat sina lokaler och idag består huset av butiker i gatuplan samt 22 charmiga bostadslägenheter.

 

Dalmasen 1 med dess två byggnader från 20-talet respektive 70-talet utgör ett helt kvarter i Linköping City. Det är en mycket viktig byggnad för cityhandeln med attraktiva butiker mot Stora Torget och Tanneforsgatan.

  Adress:Stora Torget 10

Tanneforsgatan 11

Klostergatan 34

Storgatan 48

Lägenheter: 22

Lokaler: 6