VI VANN!!

Lindstén Fastigheter tillsammans med Winell och Jerns arktektkontor vann Linköpings kommuns markanvisningstävling för nya bostäder i Johannesborgsparken! Detta blev klart vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i juni 2014.

Vi kommer att ge allt för att tillskapa ett vackert bostadshus med höga miljökvalitéer i Valla i Linköping.