Värmen i din bostad

Din bostad ska ha en temperatur på minst 20 grader
Många av våra hyresgäster har fått temperaturmätare installerade i sina lägenheter. Mätarna levererar information om lägenhetens temperatur till värmecentralen för att skapa ett bra inomhusklimat. Värmesystemet känner hela tiden av utomhustemperaturen och utifrån den leds det fram en lämplig temperatur till elementen så att ni får rätt temperatur i er lägenhet. Har ni dessutom termostatventiler som känner av inomhustemperaturen stänger dessa av värmen tillfälligt då det uppnåtts rätt temperatur i rummet. Detta betyder att era element kan vara kalla då det fortfarande är kallt ute utan att det är något som är fel.

Vad du kan göra för att förbättra ditt inomhusklimat:
• Ställ inte stora möbler och häng inte tjocka gardiner för elementen.
• Täpp inte för ventiler eller ventilationsdon. Luften behövs för att skapa ett bra inneklimat. Det är bättre att luften passerar via ventiler som det är tänkt än att det skapas drag på andra sätt.
• När du vädrar – vädra ordentligt – korta stunder. Låt inte fönster och balkongdörrar stå på glänt längre stunder.
• Om ni upplever otäta fönster – kontakta oss