Kvalitet och omtanke

Kvalitet och omtanke

Kvalitet och omtanke

Vi har höga ambitioner att ta hand om våra hyresgäster. Vi har under många års tid byggt upp en hög servicegrad för att på så sätt få nöjda hyresgäster som vill stanna kvar hos oss. Vi tror på det personliga mötet mellan hyresvärd och hyresgäst. Genom att alltid göra dagliga besök i våra fastigheter får vi en naturlig direktkontakt med våra hyresgäster. Vi kan även lätt ta emot önskemål och synpunkter samt smidigt åtgärda eventuella brister. Välkommen till Lindsténs, vi står för kvalitet och omtanke!