Kontakt

Lindstén Fastigheter AB
Klostergatan 26
582 23 Linköping

Besöksadress: Klostergatan 26
Öppettider: 09.00-15.00

Telefon: 013-31 41 11
E-post: info@lindstens.se

Fel- och serviceanmälan
E-posta till: felanmalan@lindstens.se

Felanmälan (jour)
Kvällstid och helger kan akuta fel anmälas till vårt jourföretag Securitas.
Telefon: 010-470 52 22

Intresseanmälan
E-posta till: bostad@lindstens.se eller Klicka här

Faktura
Skickas till postadress intill eller
E-posta till: faktura@lindstens.se

Kontaktpersoner

Eva Lindstén
Telefon: 013-31 41 11
Mobil: 070-229 51 51
E-post: eva@lindstens.se

Jonas Kellerman
Fastighetsskötare och förvaltare
Mobil: 0708-16 14 68
E-post: jonas@lindstens.se

Ove Elgstrand
Fastighetsskötare och förvaltare
Mobil: 070-244 59 95
E-post: ove@lindstens.se

Veronica Staff
Ekonom
Telefon: 013-31 41 11
Mobil: 072-245 51 51
E-post: veronica@lindstens.se