Lokaler

Våra lokaler
Lindstén Fastigheter kan erbjuda ett varierat utbud av lokaler. Vi har ett flertal restauranger i vårt bestånd samt även Filmstaden med sina biosalonger varav China-salongen har funnits sedan huset byggdes. Ett flertal butiker finns också. Förutom lokaler i gatuplan så finns det moderna kontorslokaler i fastigheterna.

Vi anpassar lokalerna på bästa sätt för våra hyresgäster och vi har en personlig kontakt med alla företag. Vi har en hög servicenivå med egenanställd personal som kan vara till hjälp under kontorstid.

Energi- och miljö – vårt gemensamma ansvar
För oss är det viktigt att förvalta våra fastigheter på bästa sätt. I detta arbete ingår, förutom daglig skötsel, också att trimma och justera så värmesystem mm fungerar som det ska. Det är många olika system som ska samverka med varandra för att minska energiåtgången men samtidigt inte göra avkall på komforten. Vi vill att våra fastigheter ska lämna så lite klimatavtryck som möjligt och det gör vi genom att välja energisnåla samt klimat- och miljösmarta lösningar. Vi följer även noga upp förbrukning och energiåtgång.

Vi vill alltid involvera våra hyresgäster i vår gemensamma strävan att hushålla med energi, värme, varmvatten och vatten.

Lediga lokaler
När en lokal är uppsagd eller ledig så annonseras den genom tjänsten Objektvision som är helt gratis att besöka som lokalsökande. De lokaler som finns på objektvision syns nedan:
Länk till www.objektvision.se