Våra fastigheter

Baggen 23 och 32

Fastigheterna Baggen 23 och 32 består av tre byggnader med olika ursprung.
Lindsténska huset – Adress: Ågatan 39/Klostergatan 24-26
Huset uppfördes 1954-1958 av byggmästare Gösta Lindstén i hörnet Ågatan-Klostergatan efter att bl a två mindre trähus hade flyttats, genom byggmästarens försorg, till Gamla Linköping. Det nya huset byggdes i tidstypisk 50-talsarkitektur med bl a roterande skyltmast med klockspel på taket. Huset fick i folkmun namnet Andrea Doria på grund av detaljer med anknytning till fartyg samt att bygget drog ut på tiden och förknippades då med ett skepp som sjönk. Andrea Doria var nämligen ett italienskt kryssningsfartyg som rammades av Svenska Amerikalinjens ”Stockholm” år 1956 utanför New York vilket ledde till att Andrea Doria sjönk. Huset färdigställdes dock helt 1958. Redan vid byggnationen innehöll fastigheten en biograf, China-biografen, vilken invigdes den 8 mars 1957, då bl a Anders Sandrew var på plats. Förutom en mycket väl utsmyckad biograf innehöll huset ett flertal för den tiden mycket moderna butikslokaler, restauranter och stort källargarage i två plan varav det ena inhyste en bensinstation, Koppartrans. Det var verkligen ett modernt och omtalat hus i Linköping. Huset ritades av arkitekterna Björn Hedvall och Lars Murgård men med stor påverkan och engagemang av byggmästare Gösta Lindstén. Huset har förändrats under årens lopp men mycket av de fina 50-talsdetaljerna finns kvar. Idag inrymmer huset biografer, restauranter, butiker, kontor och 53 lägenheter.

Köpmännens hus – Adress: Ågatan 43
Köpmännens Hus byggdes strax efter Lindsténska huset och blev färdigt för inflyttning vid årsskiftet 1959–60. Huset byggdes och ägdes av Linköpings Köpmannaförening, därav namnet. Huset invigdes med pompa och ståt av landshövding Per Eckerberg den 26 januari 1960 i en tillfällig lokal i garaget. Fastigheten inrymde bl a kontor och sammanträdesrum för köpmannaföreningen. Lindsténs förvärvade huset av Köpmannaföreningen år 1998. Idag inrymmer huset restauranterna Harrys och Riva med tillhörande nattklubb samt även kontor och 10 bostadslägenheter.

Filmstaden – Adress: Ågatan 41
Enbart en biosalong, China-salongen, kunde inte täcka biografbehovet i Linköping. I mitten av 80-talet planerades Filmstaden in i fastigheten Baggen 23. China-salongen inkorporerades i den nya Filmstaden och ytterligare sju salonger skapades genom ombyggnad och utbyggnad. Den 12 december 1987 invigdes Linköpings Filmstad. Detta är idag Linköpings enda bio-palats och är mycket välbesökt av Linköpings stora biopublik.

Baggen 23 och 32 är hjärtat i vårt fastighetsinnehav med mycket tradition men också ett stort mått av komplicerade och unika lösningar. Fastigheterna har en mycket stor blandning av olika sorters verksamheter. Allt från bio, restauranter och nattklubbar till tandläkare, sjukgymnaster, moderna kontor och nyrenoverade lägenheter. Historiskt sett är det så en cityfastighet ska se ut! Vi har även vårt kontor i här, i samma lokal sedan huset färdigställdes på 50-talet. På innergården finns en grön och lummig altan för våra hyresgäster.

Ingefäran 1
Valla Berså – Adress: Johannesborgsparken 1
Efter att vi hade vunnit en kommunal markanvisningstävling genomfördes ett detaljplanearbete och därefter kunde Valla Berså påbörjas att bygga våren 2016 och stod helt klart sommaren 2018. Byggnaden består av 69 lägenheter, restauranglokal och butikslokal. Vår vision med Valla Berså är att i god byggmästartradition och med stort ansvar skapa ett personligt och hållbart boende med stark karaktär för människor som känner engagemang kring frågor gällande energi, miljö och hållbarhet.

Valla Berså är Linköpings första flerbostadshus massivträ och består av s k KL-trä (korslimmat trä). Valla Berså har formen som en rund berså med en öppning mot parken, Johannesborgsparken. Huset skärmar av parken mot Malmslättsvägen och därigenom bidrar till en lugn och bullerfri miljö, till glädje för allmänheten då största delen av parken lämnas kvar för rekreation. Med Valla Berså vill vi visa att det går att bygga hållbara flerbostadshus i trä med hyresrätt och med en spännande arkitektur.

Projektet rymmer flera miljösmarta lösningar såsom geoenergi, frikyla sommartid, solceller på taket samt egen bilpool och elcykelpool. Det blir ett sunt och energisnålt hus som lever upp till Nära Noll Energihus, Sunda Hus och Miljöbyggnad.

Fastighetsägare: Lindstén Fastigheter AB
Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter AB
Totalentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
Leverantör KL-trä: Martinsons AB

Läs om byggprojektet Valla Berså:

Klicka här »