Valla Berså – Nybyggnadsprojektet

Linköpings första flerbostadshus av massivträ

Efter att vi hade vunnit en kommunal markanvisningstävling genomfördes ett detaljplanearbete och därefter kunde Valla Berså påbörjas att bygga våren 2016 och stod helt klart sommaren 2018. Byggnaden består av 69 lägenheter, restauranglokal och butikslokal. Vår vision med Valla Berså är att i god byggmästartradition och med stort ansvar skapa ett personligt och hållbart boende med stark karaktär för människor som känner engagemang kring frågor gällande energi, miljö och hållbarhet.

Valla Berså är Linköpings första flerbostadshus massivträ och består av s k KL-trä (korslimmat trä). Valla Berså har formen som en rund berså med en öppning mot parken, Johannesborgsparken. Huset skärmar av parken mot Malmslättsvägen och därigenom bidrar till en lugn och bullerfri miljö, till glädje för allmänheten då största delen av parken lämnats kvar för rekreation. Med Valla Berså vill vi visa att det går att bygga hållbara flerbostadshus i trä med hyresrätt och med en spännande arkitektur.

Projektet rymmer flera miljösmarta lösningar såsom geoenergi, frikyla sommartid, solceller på taket samt egen bilpool och elcykelpool. Det är ett sunt och energisnålt hus som lever upp till Nära Noll Energihus, Sunda Hus och Miljöbyggnad.

Fastighetsägare: Lindstén Fastigheter AB
Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter AB
Totalentreprenör: Åhlin & Ekeroth Byggnads AB
Leverantör KL-trä: Martinsons AB

Titta gärna på vår Stop Motion film från byggnationen av Valla Berså.
Klicka på bilden nedan.

Att bygga i trä
Valla Berså är byggt i massivträ och består av s k KL-trä (korslimmat trä). Trä som byggnadsmaterial är miljövänligt ur många aspekter. Trä är beständigt, kan återvinnas och återanvändas. Trä är biologiskt nedbrytbart och energiförbrukningen vid förädlingsprocessen är låg. Detta gör trä och träprodukter till ett mycket bra material ur klimat- och miljösynpunkt. Användning av trä tillsammans med återplantering av skog mins-kar halten av koldioxid i luften och motverkar uppvärmningen av jorden. Växande skog tar upp luftens koldioxid och lagrar det i träd och mark i form av kol. Tillverkningen av trävaror är en energisnål process som bara medför små utsläpp av koldioxid. Trä skiljer sig därmed från stål, betong och plast som orsakar betydande utsläpp av fossil koldioxid när de tillverkas. I Valla Berså används ca 1800 kubikmeter trä som binder ca 1440 ton kol som annars skulle ha frigjorts till atmosfären genom förruttnelse eller förbränning. Ett trähus har lika lång livstid som ett träd i skogen – närmare 100 år och i de flesta fall mycket längre än så. Det finns stora miljöfördelar med att bygga flerbostadshus med trästomme jämfört med de idag vanligast förekommande stommaterialen betong och stål. Främst gäller det följandemiljöaspekter:

• Trä från ett hållbart skogsbruk är ett förnybart material.
• Energianvändningen för tillverkning av träprodukter är mycket låg och består till stor del av biobränslen.
• Transporterna av träprodukter blir mer effektiva och snåla p g a träprodukternas låga vikt.
• Koldioxidutsläppen från tillverkning och montage av trähus är mycket låga.
• Trästommen binder stora mängder kol under sin livslängd.

Hur är det med trä och brand?
Efter en regeländring 1994 är det åter tillåtet att bygga trähus med fler än två våningar. Alla byggnader oavsett konstruktion ska uppfylla krav på funktion och säkerhet. För hyresgästernas säkerhet och för skydd av egendomen är ändå alla lägenheter i Valla Berså utrustade med sprinkler, spisvakt och nätanslutna brandvarnare som automatiskt stänger av alla vitvaror vid rökutveckling. Alla ventilationskanaler är extra brandisolerade.

Miljövänligt och hälsosamt boende
Hållbarhet har gått som en röd tråd genom hela projektet, in i minsta detalj. Ett av våra mål med Valla Berså är att byggnaden ska klara att leva upp till att vara ett s k NNE-hus (Nära Noll Energihus) Valla Berså har även byggts enligt kraven för klassificeringen Miljöbyggnad Silver och des-sutom materialval enligt Sunda Hus.

Solkraft
Valla Berså är utrustat med tre solkraftverk på tillsammans 65 kW som ger ca 60 000 kWh per år. Det betyder att energiförbrukningen i fastighe-ten till stor del täcks av solenergi. Solkraftverken är placerade dels på taket och dels på gavelfasaderna mot parken.

Geoenergi
Tio borrhål om totalt 2300 m har borrats och förvärmer tilluften till byggnaden genom värme direkt ur berggrunden, s k geoenergi. Sommartid ger systemet istället kyla när tilluften till lägenheterna kyls med hjälp av frikyla från berggrunden.

Bilpool
Alla som bor i Valla Berså har tillgång till bilar genom SunFleet och medlemsavgiften ingår i hyran. Två bilar är placerade på Videgatan alldeles intill huset. Man kan därmed välja bort privat bilägande samtidigt som man ändå har tillgång till bil.

Cykel
Vi erbjuder goda parkeringsmöjligheter för cyklar både inomhus och utomhus. I stora cykelrummet erbjuder vi dessutom möjligheter för att meka och underhålla sin cykel. Här finns dessutom bra arbetsbänk med verktyg samt pingisbord mm. Allt att utnyttjas för hyresgästerna utan kostnad. Vi tillhandahåller dessutom, på eget initiativ, en elcykelpool för våra boende.

Källsortering
Källsorteringen börjar i den egna lägenheten där det finns bra sorteringskärl i köksskåpen. Därutöver finns det ett trevligt miljörum för att kunna lämna de sorterade fraktionerna. Den s k ”Gröna påsen” används förstås.

Rökfritt
Valla Berså är ett rökfritt hus. Det gäller i lägenheten, på gården, i trapphuset och i de gemensamma utrymmena. Detta förbud finns till för att öka trivseln och förbättra miljön på alla plan.

Lägenheter med hög standard
I Valla Berså finns 69 fina lägenheter. Det är 25 ettor, 27 tvåor och 17 treor. 46 av lägenheterna är hyreslägenheter som vi på Lindsténs hyr ut. Resterande 23 lägenheter är företagslägenheter som handhas av Sky Hotel Apartments. I alla lägenheter har vi valt goda och miljövänliga material av hög kvalitet, vilket är bra för både miljön och för de boende. Undantagsvis har vi följt Sunda Hus, klass A – C+. Byggnadens stomme är som tidigare nämnts helt i massivträ och det finns inte någon plastfolie i väggarna. De plaster som används är såväl PVC som ftalatfria. Elmaterial är fria från halogener och klor. Elanläggningarna medverkar till att eliminera elektromagnetiska strålningsfält och vagabonderande strömmar. All armatur är blyfri. Lägenheterna har välutrustat kök och badrum. Det finns tvättmaskin och torktumlare i samtliga lägenheter. Alla vitvaror är i bästa energiklass. Trägolv av ask skapar en ombonad atmosfär i alla rum. Lägenheterna nås genom två trapphus med hiss och därefter loftgångar till respektive lägenhet. Loftgångarna är utformade så att det finns gemensamma balkonger som kan nyttjas. Bilplats erbjuds i garage under huset, dessutom finns två bilpoolbilar parkerade på Videgatan.

Lokaler
Det finns två lokaler i huset. Den mot parken hyrs ut till Restaurang Jord. Här finns en länk till restaurangen.
Klicka här »