Klimat och miljö – allas ansvar

För oss är det viktigt att förvalta våra fastigheter på bästa sätt. I detta arbete ingår, förutom daglig skötsel, också att trimma och justera så värmesystem mm fungerar som det ska. Det är många olika system som ska samverka med varandra för att minska energi men samtidigt inte göra avkall på komforten.

Vi tar stor hänsyn till klimat och miljö när vi bygger, renoverar, bygger om och förvaltar våra hus. Vi vill att våra fastigheter ska lämna så lite klimatavtryck som möjligt och det gör vi genom att välja energisnåla samt klimat- och miljösmarta lösningar. Vi följer upp förbrukning och energiåtgång med smart teknik så att förvaltningsskedet blir resurssnålt. Efter sommaren 2018 med extremhetta, skogsbränder och vattenbrist blir detta ännu mer aktuellt och viktigt.

Ni som hyr bostad eller lokal hos oss, våra hyresgäster, ni är otroligt viktiga och kan göra stor skillnad i vår gemensamma strävan att hushålla med energi, värme, varmvatten och vatten.