Sortera dina sopor

Källsortera – skona miljön och var miljösmart
För att lämna det sorterade avfallet finns trevliga återvinningsrum i respektive fastighet. Sortera plast, papper, plåt och glas och se till att de är tomma, rena, och torra. Du bidrar till en bättre miljö genom att sortera ditt avfall eftersom detta avfall går till återvinning.

Själva soppåsen med brännbart material och Gröna påsen med biogasmaterial slänger du i speciella sopbehållare.

Papper blir till ny pappersråvara
Pappersskräp blir till ny pappersråvara om det hamnar i ett uppsamlingskärl. Förbrukade mjölkpaket, papperskassar och wellpapp blir nya för-packningar. Släng tidningar och reklamblad i uppsamlingskärl för tidningar. Undantaget är kuvert som slängs ihop med hushållssoporna.

Plast går utmärkt att återvinna
Återvunnen plast används i stället för olja. Hushåll med jordens resurser och lägg uttjänta plastförpackningar som burkar, dunkar och flaskor i be-hållare avsedd för plast. Även mjukplast såsom plastpåsar och plastfolie kan sorteras och läggas i dessa kärl.

Metall och glas – skona naturen från skadligt skrot
Metall kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras, dessutom krävs det mindre energi än att bearbeta ny malm. Gör en insats för naturen och lägg konservburkar, kapsyler och tuber i återvinningskärlen.
Återvunnet glas används för tillverkning av nya flaskor och tillverkning av byggnadsisolering. Lägg ursköljda flaskor i glasbehållarna. För lampor och lysrör finns särskilda behållare.

Lägg aldrig batterier i soporna
Tungmetallerna i batterier är ett hot mot miljön. Lägg alltid småbatterier i batteriholken eller lämna dessa hos butiker som säljer batterier.
Kom ihåg att elprylar och leksaker mm som innehåller inbyggda batterier inte ska lämnas i batteriholkar eller batterirör utan direkt till kommu-nens insamling av elavfall.