Betala hyra

När ska man betala hyran?
Hyran ska betalas månadsvis i förskott, dvs den siste i varje månad ska nästkommande månadshyra vara hyresvärden tillhanda.
Det går mycket bra att betala via autogiro. Kontakta oss via telefon eller mail så skickar vi en blankett.

Vid försenad hyresbetalning utgår ränta enligt räntelagen samt en påminnelseavgift, för närvarande 60 kr.

Hyresavier
Vi lämnar ut hyresavier kvartalsvis, d.v.s. för tre månader i taget, ungefär två veckor före varje kvartals början.
Hyresavierna är en service som fastighetsägaren står för. Det är alltid hyresgästens ansvar att betala rätt hyra i rätt tid oavsett om man har fått hyresavi eller inte.

Ta kontakt med oss om något inte stämmer. Vi hjälper gärna till.