Hissar

Respektera de regler för max antal personer och vikt som gäller för respektive hiss. Du kan bli ersättningsskyldig för fel som uppkommer p g a med-veten överträdelse av dessa gränser.

Felanmälan
Kontorstid anmäls fel till vårt kontor 013-31 41 11 eller felanmalan@lindstens.se.

Kvällstid och helger så hänvisas ni till vår jourleverantör.
Lägenhet med adress Klostergatan 24–26 och Ågatan 39–43
Nordisk Hiss AB, tel 013-10 26 30

Lägenhet med adress Johannesborgsparken 1
Kone Hissar, tel 0771-50 00 00