Hissar

Respektera de regler för max antal personer och vikt som gäller för respektive hiss. Du kan bli ersättningsskyldig för fel som uppkommer p g a med-veten överträdelse av dessa gränser.

Nycklar och låstaggar
Till varje lägenhet ingår 3 nycklar och lika många låstaggar där sådant låssystem finns. Pm postboxar finns ingår dessutom 2 postboxnycklar.
Om extra nyckel och/eller tagg önskas så kan det beställas genom oss. Ta kontakt med oss så beställer vi. Kostnaden läggs på efterföljande hyresavi.

Felanmälan
Kontorstid anmäls fel till vårt kontor 013-31 41 11 eller felanmalan@lindstens.se.

Kvällstid och helger så hänvisas ni till vår jourleverantör.
Lägenhet med adress Klostergatan 24–26, Ågatan 39–43 samt Platensgatan 5B
Nordisk Hiss AB, tel 013-10 26 30

Lägenhet med adress Johannesborgsparken 1
Kone Hissar, tel 0771-50 00 00