Inomhusklimat

Värmen i din bostad under den kalla årstiden

Din bostad ska ha en temperatur på minst 20 grader
Många av våra hyresgäster har fått temperaturmätare installerade i sina lägenheter. Mätarna levererar information om lägenhetens temperatur till värmecentralen för att skapa ett bra inomhusklimat. Värmesystemet känner hela tiden av utomhustemperaturen och utifrån den leds det fram en lämplig temperatur till elementen så att ni får rätt temperatur i er lägenhet. Har ni dessutom termostatventiler som känner av inomhustemperaturen stänger dessa av värmen tillfälligt då det uppnåtts rätt temperatur i rummet. Detta betyder att era element kan vara kalla då det fortfarande är kallt ute utan att det är något som är fel.

Vad du kan göra för att få bra temperatur:
• Ställ inte stora möbler och häng inte tjocka gardiner för elementen.
• Täpp inte för ventiler eller ventilationsdon. Luften behövs för att skapa ett bra inneklimat. Det är bättre att luften passerar via ventiler som det är tänkt än att det skapas drag på andra sätt.
• När du vädrar – vädra ordentligt – korta stunder. Låt inte fönster och balkongdörrar stå på glänt längre stunder.
• Om ni upplever otäta fönster – kontakta oss

Värmen i din bostad under den varma årstiden

Under sommaren kan det bli extremt varmt och även inne i lägenheten

Under en normal sommar gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd som säger att temperaturen inte bör överstiga 26 grader. Vid tillfälliga toppar får man acceptera temperaturer upp till 28 grader. Vid extremväder och värmeböljor är inte de allmänna råden om temperatur tillämpliga på samma sätt utan man får stänga ute värmen så gott det går. Boende kan inte kräva att hyresvärden installerar t ex klimatanläggning e dyl. Vi vill förstås ta vårt ansvar och vi hjälper till att hålla inomhustemperaturen så låg som det är möjligt till omständigheterna.

Vad du kan göra själv vid varmt väder:

• Dra ner persienner eller gardiner dagtid för att stänga ute solens värme.
• Vädra bara på kvällar och nätter när utomhustemperaturen är lägre än inomhus. Om möjligt ställ upp fönster och dörrar så att det blir korsdrag.
• Stäng av värmekällor som t ex datorer, TV och andra elektriska apparater
• Använd en fläkt för få luften att cirkulera.
• Valla Berså: Stäng dörr till sovrum dagtid för att erhålla effekten av geo-kylan
• Glöm inte att dricka ordentligt med vatten och var rädd om dig.

Fukt- och mögelproblem

Det kan bli problem med fukt och mögel i bostaden. Med enkla rutiner och åtgärder går det att motverka detta.

Vad du kan själv göra:

• Ha dörren till badrummet öppen efter att du har duschat.
• Använd duschdrapperi
• Gör inte hål i badrumsväggar
• Rengör golvbrunnarna regelbundet
• Använd duschskrapa efter varje gång duschen används. Skrapa ner allt vatten från väggar och golv i golvbrunnen.
• Se till att ventilationen i bostaden fungerar. Kan kontrolleras genom att framför ventilen hålla en pappersbit som ska sugas fast.

Mögel kan bildas i kakelfogar där det finns organiskt material, kalk – och tvålrester. Det behöver inte betyda att det är en fuktskada utan bara behov av rengöring.