Installera, borra, måla mm

Vad ska du tänka på?

Installera tvättmaskin och diskmaskin
Om du vill installera diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare ska du höra av dig till oss. Vi kontrollerar om el- och avloppssystemet i din lägenhet är anpassat för detta eller om det finns möjlighet att anpassa. Installationen ska utföras av behörig fackman.

Väggar
Innan du hänger upp speglar, tavlor mm är det bra om du undersöker vilket material dina väggar är gjorda av. Fråga gärna oss.
• I väggar av trä, spånskivor eller träfiberskivor gör du ett litet hål med en borr eller en syl så att skruven lättare får fäste.
• I väggar av tegel, gips, betong eller lättbetong måste du borra ett hål och därefter sätta in en plugg.
• Kakel, granitkeramik och väggmatta får du inte göra hål i.
• Du får inte ändra befintlig planlösning i lägenheten.
• Om Du monterar spegelvägg måste denna vägg omtapetseras vid avflytt.

Tak
Har du för avsikt att installera en takarmatur där stickproppsanslutningen inte passar eller där armaturen måste skruvas fast i taket ska du kontakta oss för råd.

Målning och tapetsering
Om Du själv skulle vilja måla eller tapetsera måste du först kontakta oss för godkännande. Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört. Det finns alltid en risk att du måste återställa till ursprungligt skick och utseende.

Golv
Sätt möbeltassar under stolsben, bord och övriga möbler så skonar du golven. Tänk på att golv av marmor och klinker är ömtåliga för stötar och slag.

www.comhem.se
Telefon:
90 222

www.utsikt.se
Telefon:
0771-50 40 50

www.telenor.se
Telefon:
020-22 22 22

Säker el
För din egen säkerhet får du aldrig göra ingrepp i lägenhetens fasta elinstallationer. Vid fel kontaktar du oss. I badrum och andra våtutrymmen får bara dubbelisolerade och jordade apparater användas.
Varje lägenhet har en egen elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Där finns även lägenhetens huvudströmbrytare. Är du osäker ska du kontakta oss.