Installera säkert

Installera tvättmaskin och diskmaskin
Om du vill installera diskmaskin, tvättmaskin eller torktumlare ska du höra av dig till oss. Vi kontrollerar om el- och avloppssystemet i din lägenhet är anpassat för detta eller om det finns möjlighet att anpassa. Installationen ska utföras av behörig fackman.

TV och Internet
Information om hur du installerar din TV finner du i bruksanvisningen.
Det är inte tillåtet att montera egen TV-, radio- eller parabolantenn.

Alla våra lägenheter har ett basutbud av tv-kanaler som ingår i hyran. För bredband är samtliga lägenheter anslutna till stadsnätet, Utsikt, och du kan som hyresgäst teckna abonnemang hos ett antal leverantörer.

Lägenhet med adress Klostergatan 24-26 samt Ågatan 39-43
TV: Telenor
Bredband: Utsikt

Lägenhet med adress Johannesborgsparken 1
TV: Comhem
Bredband: Utsikt

Lägenhet med adress Platensgatan 5B
TV: Comhem
Bredband: Utsikt

www.comhem.se
Telefon:
90 222

www.utsikt.se
Telefon:
0771-50 40 50

www.telenor.se
Telefon:
020-22 22 22

Säker el
För din egen säkerhet får du aldrig göra ingrepp i lägenhetens fasta elinstallationer. Vid fel kontaktar du oss. I badrum och andra våtutrymmen får bara dubbelisolerade och jordade apparater användas.
Varje lägenhet har en egen elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Där finns även lägenhetens huvudströmbrytare. Är du osäker ska du kontakta oss.