Lås och nycklar

Viktigt
Tänk på att det är viktigt att förvara nycklar och taggar på ett säkert sätt. Lämna inte ut nycklar eller taggar till okända. Om ändå olyckan är framme så anmäl detta genast till oss så kan vi hjälpa till att genom att spärra taggar och, om det krävs, lägga om lås.

Nycklar och låstaggar
Till varje lägenhet ingår 3 nycklar och lika många låstaggar där sådant låssystem finns. Pm postboxar finns ingår dessutom 2 postboxnycklar.
Om extra nyckel och/eller tagg önskas så kan det beställas genom oss. Ta kontakt med oss så beställer vi. Kostnaden läggs på efterföljande hyresavi.

Kostnader:
• Nyckel 800 kr.
• Elektronisk låstagg 500 kr.
• Elektroniska garageöppnare 500 kr

Borttappad nyckel och tagg
• Borttappad tagg eller garageöppnare ska anmälas till oss så kan vi spärra den.
• Borttappad lägenhetsnyckel innebär alltid att låset måste läggas om.
• Kostnad för ny låscylinder samt 3 nycklar: 4 000 kr.
• Kostnad för att ersätta tagg: 500 kr.
Kostnad för borttappad postnyckel: 500 kr Eventuellt kan hanteringskostnad tillkomma.

Behov av hjälp med låsöppning
Vardagar och dagtid, kl 09.00–16.00, kontaktas vårt kontor
Telefon: 013-31 41 11
Mail: info@lindstens.se
Du måste vara beredd att legitimera dig.
Övrig tid kan vårt jour-företag, Securitas, kontaktas. Kostnaden får du som hyresgäst själv står för. Telefon: 010-470 52 22