Rökfritt

Lindstén Fastigheter eftersträvar rökfria fastigheter. Hyresgästen är medveten om att rökning i lägenheten inte är tillåtet. Det är inte heller till-låtet att röka i gemensamma utrymmen såsom trapphus, källargångar, tvättstugor, förråd o dyl. Visa även hänsyn till övriga hyresgäster vid eventuell rökning på balkonger och gårdar. Valla Berså är helt rökfritt, även på gården och balkonger/loftgångar.