Trivsel och säkerhet

Trivselregler

För att alla ska trivas tillsammans är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser idag strängt på störningar. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser, kan bli uppsagd från lägenheten. Så här står det i hyreslagen § 25:
”När hyresgästen använder lägenheten skall han se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar…..Hyresgästen skall vid sin användning av lägenheten också i övrigt iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten ….”

Att tänka på:
Visa hänsyn till dina grannar när du spelar piano, lyssnar på musik eller ser på TV. Mellan kl 22 på kvällen och kl 8 på morgonen skall du och dina grannar kunna sova ostört. Se till att grannarna inte störs av oväsen i trappan eller på loftgången på grund av dina besökare. Hundar får inte skälla eller yla så att omkringboende störs. Undvik att spola stora mängder vatten sent på kvällen, då det kan störa dina grannar.

Alla har vi någon gång något att fira och det är klart att man ska kunna ha en fest. Ett bra sätt är att informera grannarna i förväg, vilket inte bety-der att man kan störa helt obegränsat.

Om du blir störd
Tala själv vänligt med dina grannar om störningar uppstår. Det gäller både när du stört någon eller om du har blivit störd. Kontakta oss vid allvar-liga störningar – gärna nästa dag. Det är viktigt att vi snabbt får reda på vad som hänt.

Ytterligare att tänka på:

• Mata inte fåglar från balkong och fönsterbleck. Fåglarna tappar mat som lockar till sig råttor och insekter.
• Skaka inte mattor eller dylikt från balkong, loftgång eller fönster. Damm och smuts kan blåsa in till dina grannar eller falla ner över förbipasserande.
• Det är inte tillåtet att placera några föremål på loftgångarna eller i trapphusen då dessa fungerar som utrymningsväg. Cyklar ska ställas i cykelställ ute eller inne.

• Av hygieniska skäl ska katter och hundar hållas kopplade.
• Ta alltid upp efter hunden. Det är inte tillåtet att rasta hunden på vår innergård.

Brandsäkerhet
Lindstén Fastigheter tillhandahåller en brandvarnare i varje lägenhet. Batteribyte ansvarar hyresgästen för. Se till att byta batteri – det är en liten kostnad i jämförelse med vad en brand kan kosta. Behöver själva brandvarnaren bytas ut, kontakta oss omgående. Oftast är det vardagliga saker som orsakar en lägenhetsbrand, till exempel en glömd platta på spisen eller levande ljus. Var rädd om dig och glöm inte släcka ljusen! Kontrollera så att brandvarnaren fungerar. Skaffa gärna bra släckutrustning som brandfilt och handbrandsläckare. Släck ljusen när du lämnar rummet. Dra ur sladden ur kaffekokare, strykjärn, hårtorkar, brödrostar och laddare till mobiler mm när de inte används.

• Låt inte disk- och tvättmaskiner eller torktumlare vara igång när du går hemifrån.
• Ha alltid ett lock till hands när du steker, friterar eller gör fondue så att du kan kväva elden om det behövs. Använd aldrig vatten på brinnande fett eller olja.
• Rengör spiskåpan då och då. En brand i en bortglömd kastrull kan lätt ta sig upp i en smutsig spiskåpa.
• Var rädd om elsladdar så att de inte kläms och skadas. Byt dem om de är trasiga.
• Teknisk utrustning som t.ex. tv, datorer, ljudanläggningar och digitalboxar ska ha god ventilation. Täck därför inte över utrustningen med dukar och bygg inte in dem i bokhyllan.
• Stäng av TV med strömbrytaren – inte bara med fjärrkontrollen.
• Förvara tändare och tändstickor utom räckhåll för barn.
• Förvara inte brandfarliga vätskor och gaser i lägenheten eller förrådet.

Trapphuset och loftgångar är utrymningsväg
Vid brand är loftgången och trapphuset en av dina utrymningsvägar. En cykel, barnvagnar, skohyllor och dörrmattor i trapphusen eller på loftgångar kan försvåra utrymning, släckningsarbetet och sjuktransporter. Trapphusen och loftgång-arna ska därför alltid hållas fria från föremål och brännbart material. Du minskar också risken för anlagda bränder genom att hålla dörrar till källare och trapphus stängda och låsta.

Skadedjur
Kontakta oss om du får problem med ohyra och skadedjur. Enligt hyreslagen är du skyldig att omedelbart anmäla till hyresvärden om du upptäc-ker ohyra i din lägenhet. En tidig upptäckt underlättar sanering. Du kan läsa med om skadedjur på Anticimex hemsida www.anticimex.com

Förvara säkert i förråd
Våra lägenheter har ett tillhörande förråd. Använd gärna plastlådor med förslutna lock, så slipper du lägga saker direkt på golvet och riskera fukts-kador. Förvara inte värdesaker i ditt förråd och håll det låst även om du inte använder det. Var uppmärksam på att lås och dörrar fungerar i källa-ren för att undvika objudna gäster. Är något trasigt, kontakta oss omgående så att vi kan åtgärda felet.