Hyrespolicy

Lindstén Fastigheters ambition är att kunna erbjuda lägenheter till alla och vår önskan är att skapa en god blandning av hyresgäster. Vi eftersträvar att våra hyresgäster trivs i lägenheten, fastigheten och med sina grannar och vi vill skapa förutsättningar för långa hyresförhållanden. Lindsténs har utformat en hyrespolicy som vi följer vid uthyrning och byte av lägenheter.

Vår hyrespolicy är:

 • Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyreskontraktets upprättande
 • Hyresgästen ska ha haft regelbunden inkomst i minst 6 månader innan inflyttningsdagen i form av arbete, pension, inkomst av kapital, a-kassa, statliga studiemedel eller föräldrapenning. Hyresgästen ska även kunna styrka att denna inkomst kvarstår efter inflyttning.
 • Månadsinkomsten före skatt bör vara 3 gånger månadshyran för lägenheten. Inkomst verifieras mot taxerad inkomstuppgift samt mot intyg om inkomst.
 • Kreditupplysning tas alltid innan erbjudande om att teckna hyreskontrakt. Inga betalningsanmärkningar får föreligga.
 • Om den sökande tidigare haft förstahandskontrakt ska goda boendereferenser kunna uppvisas. Inga störningsanmärkningar eller annan misskötsel får föreligga.
 • Hyresgästen ska vara skriven på lägenhetens adress.
 • Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste var rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek. Följande riktlinjer gäller hos oss: 1 rok max två personer, 2 rok max tre personer, 3 rok max fyra personer.
 • Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst
 • Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring
 • Hyresgästen ska godkänna att hyresvärden har möjligheten att inhämta förbruknings-uppgifter för varmvatten och el för lägenheten
 • Det är inte tillåtet med rökning i lägenheten. Det är inte heller tillåtet att röka i gemensamma utrymmen såsom trapphus, loftgångar, garage, förråd o dyl. Vi eftersträvar även rökfria innergårdar.