Flytta in

Tillträde

Vid inflyttning erhålls tillträde till lägenheten från klockan 12.00 inflyttningsdagen eller enligt annan överenskommelse. Inträffar denna dag en lör-dag, söndag eller annan helgdag är det nästkommande vardag som gäller. Nycklarna hämtas ut på vårt kontor, Klostergatan 26 eller enligt annan överenskommelse. Eventuella anmärkningar på skador eller städning av lägenheten ska göras omgående och uppvisas för vår personal.

Några praktiska tips inför inflyttningen – Du måste själv anmäla:

Elabonnemang
Tekniska Verken www.tekniskaverken.se/flytta 013-208180
Du måste själv uppge att du flyttar in och därefter får du möjlighet att välja leverantör.

Tv och Bredband
Alla våra lägenheter har ett basutbud av tv-kanaler som ingår i hyran. För bredband är samtliga lägenheter anslutna till stadsnätet, Utsikt, och du kan som hyresgäst teckna abonnemang hos ett antal leverantörer.

Tv
Lägenhet med adress Klostergatan 24–26 samt Ågatan 39–43
Telenor
Hyresvärden anmäler när du flyttar in.

Lägenhet med adress Johannesborgsparken 1
Comhem
Anmäl nytt abonnemang till Comhem på telefon 0775-17 17 20. Ha tv-boxen i lägenheten tillgänglig eftersom du måste ange boxens serienum-mer

Lägenhet med adress Platensgatan 5B
Comhem
Hyresgästen behöver inte anmäla något vid inflyttning.

Bredband
Anmäl vilken avtalsleverantör som önskas via www.utsikt.se och teckna därefter det abonnemang som önskas.

• Hyresgästen ska ha fyllt 18 år vid hyreskontraktets upprättande
• Hyresgästen ska ha regelbunden inkomst i minst 6 månader från inflyttningsdagen i form av arbete, pension, inkomst av kapital, a-kassa, statliga studiemedel eller föräldrapenning
• Månadsinkomsten före skatt bör vara minst 2 gånger månadshyran för lägenheten. Inkomst verifieras mot taxerad inkomstuppgift samt mot intyg om inkomst.
• Kreditupplysning tas alltid innan erbjudande om att teckna hyres-kontrakt. Inga betalningsanmärkningar får föreligga.
• Om den sökande tidigare haft förstahandskontrakt ska goda boendereferenser kunna uppvisas. Inga störningsanmärkningar eller annan misskötsel får föreligga.
• Hyresgästen ska vara skriven på lägenhetens adress

• Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste var rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek. Lägenheterna är dimensionerade utifrån följande max antal vuxna och barn: 1 rok max två personer, 2–2,5 rok max tre personer, 3 rok max fyra personer.
• Vi förbehåller oss alltid rätten att välja hyresgäst
• Det ska under hela hyrestiden finnas en gällande hemförsäkring
• Hyresgästen ska godkänna att hyresvärden har möjligheten att inhämta förbrukningsuppgifter för varmvatten och el för lägenheten
• Det är inte tillåtet med rökning i lägenheten. Det är inte heller tillåtet att röka i gemensamma utrymmen såsom trapphus, loftgångar, garage, förråd o dyl. Hänsyn visas även till eventuell rökning på balkonger och gårdar. Valla Berså är helt rökfritt.