Flytta

Uppsägning
Du har tre månaders uppsägningstid. Se till att planera din avflyttning. Uppsägningen ska ske skriftligen genom brev eller e-post. E-post: bostad@lindstens.se. En ny hyresgäst har oftast också uppsägningstid på sin lägenhet och därmed behövs oftast tre månader för att få en ny hyresgäst. Tänk på att även säga upp eventuell garageplats eller parkeringsplats.

Städning
Lägenheten skall vara fullständigt städad och rengjord från golv till tak.
Se vidare under rubrik ”Städa och rengöra”.

Klicka här »

Glöm inte:
• att ta med dig allt från lägenheten och förrådet, glöm inte cyklar m m.
• att tömma och rengöra förråd som hör till lägenheten.
• att se till att hyrd garageplats är tom och ren
Se till att lägenheten ser ut som du skulle vilja att den såg ut om du skulle flytta in.

Besiktning
Innan avflyttning skall lägenheten besiktigas av oss. Vid besiktningstillfället skall lägenheten vara tom och städad. Se till att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats vid besiktningen. Hit hör t ex dörrar, badrumsskåp, hatthylla, gardinfästen osv. Du står för kostnader för onormalt slitage och skador. Vid skador eller onormalt slitage på t.ex. parkett, fettfläckar på tapet, hål i dörrar och skadade fönsterrutor kan du bli ersättningsskyldig.

Nycklar och taggar
Lämna in alla nycklar och taggar till oss. Borttappade ersätts av dig som hyresgäst.

Abonnemang för el, tv och bredband
Kom ihåg att säga upp ditt elabonnemang. Slutdatum för elabonnemang ska vara samma som för hyresavtalet. Säg även upp de abonnemang eller avtal som du har tecknat för tv och bredband. Om du är osäker så rådgör med oss innan.

Hål och skador i väggarna
Det är viktigt att nya hyresgäster får flytta in i en fin och välvårdad lägenhet och därför ställs det krav på dig som hyresgäst att du ska återställa lägenheten när du flyttar. Plugghål ska spacklas igen och målas, likaså om det är skav eller smuts på väggarna ska de rengöras eller målas om. Vi går gärna igenom på plats vad som ska göras och hur.